Dzień Walki z Dyskryminacją

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony 6 maja jest doskonałą okazją, żeby poinformować, że Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskigo, której członkiem jest poseł Marek Plura, wydała opinię w sprawie wdrażania w Unii Europejskiej Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy, że realizując potrzeby niepełnosprawnych w dziedzinie transportu i turystyki tworzymy nowe możliwości dla firm działających w tych obszarach – podsumowuje prace komisji poseł Plura.

Opinia posłów pracujących w Komisji wskazuje szereg działań, które należy podjąć dla poprawy wdrażania zapisów Konwencji, czyli dla poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Jednym z nich jest zalecenie władzom krajowym realizacji szkoleń personelu obsługi transportu, uwrażliwiających na potrzeby takich pasażerów i pokazujących, jak im skutcznie pomóc. Dodatkowymi usprawnieniami mają być wizualne i dźwiękowe systemy informacji pasażerskiej, dzięki którym pasażerowie głusi czy niewidomi będa mogli swobodnie odnaleźć się w podróży. Wdrożone mają być także rozwiązania pomagające niepełnosprawnym zaplanować całą podróż wraz z przesiadkami, koniecznością zakupu biletu, z uwzględnieniem faktycznej dostępności środków transportu, przystanków biletomatów – słowem rozwiązania dające podróżnym rzetelną, konkretną i użyteczną informację. Istotnną kwestią jest też wprowadzenie badania dostępności obiektów turystyki w Unii dla niepełnosprawnych i uwzględnienie tych danych w oficjalnych statystykach.

Komisja Europejska ma za zadanie nadzorować unijne prawo, dlatego żądamy, żeby realizowałą swoje obowiązki, przyglądała się potrzebom osób niepełnosprawnych i uwzględniała je w ustawodawstiwe UE – podkreśla Marek Plura – Chyba każdy niepełnosprawny odczuł przynajmniej raz, że prawa pasażerów w różnych środkach transportu są różnie przestrzegane… i to jest właśnie rzeczywista, choć niefomalna, dyskryminacja.

Posłowie w opinii podkreślają, że dostępność dla osób niepełnosprawnych powinna być wyraźnie zawarta w planach i strategiach Unii. Najnowsze zdobycze technologiczne są w stanie ułatwić funkcjonowanie wszystkim obywatelom UE, przekładają się jednocześnie na rozwój gospodarki, wzrost liczby miejsc pracy i rozwój turystyki.

Podziel się