Deforma edukacji

Deforma edukacji uderzyła w niepełnosprawne dzieci. W związku ze zmianami w przepisach o nauczaniu indywidualnym, dzieci uczące się w ten sposób będą mogły pobierać naukę tylko w domu. Nie będą mogły integrować się z rówieśnikami w szkole. Uważam, że to wyjątkowo szkodliwe zarządzenie powinno zostać zniesione.

W związku z tym zwróciłem się do Pani Minister Edukacji Narodowej z prośbą o zawieszenie wykonania rozporządzenia z dnia 28.08.2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, ponieważ sytuacja powstała po wejściu w życie tego aktu wpływa niekorzystnie na proces edukacyjny uczniów z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie postanowiłem, że będę monitorował efekty wejścia w życie ww. rozporządzenia. Zapraszam serdecznie rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, czy samorządowców do nadsyłania Państwa opinii w odniesieniu do ww. rozporządzenia. Państwa uwagi proszę kierować na adres biuro@plura.pl

Podziel się