Dwa miesiące wojny

W niedzielę, 24 kwietnia, miną dwa miesiące od bandyckiej napaści wojsk Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Dla Fundacji Europejska Rodzina były to dwa miesiące wytężonej pracy, zaangażowania i poświęcenia w pomoc naszym ukraińskim przyjaciołom.

Jednym z głównych celów Fundacji Europejska Rodzina jest pomoc niesiona rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnościami, to głównie im poświęciliśmy nasze działania w pierwszych dniach wojny. Nasi wolontariusze sprowadzili z terenu Ukrainy już 6 takich rodzin. Fundacja zapewniła im mieszkania (które zaoferowały prywatne osoby), opiekę medyczną i żywieniową. Pomagamy także w uzyskaniu polskich orzeczeń o niepełnosprawności oraz w innych kwestiach formalnych.

Łącznie z terenu Ukrainy Fundacja sprowadziła już 46 rodzin. Wszystkim zapewniliśmy dach nad głową i otoczyliśmy opieką. Dzieci uczęszczają do szkół i przedszkoli a niektóre z mam już znalazły pracę. 

Zaangażowaliśmy się także w dostarczenie pomocy humanitarnej na teren Ukrainy. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli i współpracy ze Stowarzyszeniem Śląski Bank Żywności oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej zorganizowaliśmy 22 transporty pomocowe na Ukrainę.

Trafiły one do miejscowości, które najbardziej ucierpiały w czasie wojny, takich jak Bucza, Borodianka, Andrijewka czy Irpiń.

Nasza pomoc dotarła także na pierwszą linię frontu w Doniecku, gdzie Ukraińskim Siłom Zbrojnym przekazaliśmy leki, opatrunki medyczne, stazy, nosze, i wszelki niezbędny w warunkach polowych sprzęt medyczny. Przekazaliśmy także trzy karetki.

Pomoc ta nie byłaby możliwa gdyby nie nasi przyjaciele z Ukrainy ze Stowarzyszenia Społeczna Perspektywa (Соціальна перспектива) z Winnicy, która zorganizowała samochody do transportu. Dodatkowo stowarzyszenie dostarczyło na Śląsk książki dla ukraińskich dzieci, m.in. ukraińskie podręczniki szkolne.

Współpracujemy również z władzami samorządowymi miasta Tarnopol, do którego dostarczyliśmy m.in.szpital polowy. Pomogliśmy także doposażyć Dom Tymczasowy dla uchodźców ze wschodniej Ukrainy, w którym znalazły schronienie osoby z niepełnosprawnościami. 

Codziennie robimy wszystko by nasza pomoc docierała wprost tam gdzie jest najbardziej potrzebna. Staramy się by odpowiadała konkretnym potrzebom naszych przyjaciół z Ukrainy. Wojna jest dla nas czasem braterstwa. Jesteśmy przekonani, że wkrótce się skończy co pozwoli nam na dalszą współpracę w budowaniu nowoczesnych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami w Ukrainie. 

Podziel się