O prawach osób z niepełnosprawnościami w Brukseli

Parlament Europejski upomniał się o szybsze wdrażanie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Sprawozdanie dotyczące Konwencji ONZ przedstawiła moja koleżanka z Belgii Helga Stevens. Konwencja to kluczowy dokument, który ma zapewniać poprawę jakości życia osobom z niepełnosprawnościami. Chodzi między innymi o problem z poruszaniem się po Europie z powodu braku odpowiednich udogodnień na dworcach, czy w portach lotniczych.

Podczas debaty zwróciłem uwagę na kwestię nowoczesnych technologii, które powinny sprzyjać budowaniu społeczeństwa włączającego. Niestety nie zawsze się o tym pamięta. Czy zastanawiali się Państwo nad tym jakie konsekwencje dla osób niewidomych lub słabowidzących ma coraz powszechniejsze stosowanie paneli dotykowych w windach, czy terminalach płatniczych? Podniosłem tę kwestię w moim wystąpieniu.  Mogą je Państwo obejrzeć TUTAJ.

W dyskusji wzięła udział Komisarz Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Marianne Thyssen, która także zwróciła uwagę między innymi na złą sytuację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, bariery w dostępie do edukacji i opieki społecznej. Usłyszeliśmy także zapewnienia, że Komisja Europejska dołoży konkretnych starań, aby zapobiegać dyskryminacji i wykluczeniu osób niepełnosprawnych, tak aby mogły one w pełni korzystać ze swoich praw i prowadzić samodzielne życie. Komisarz poinformowała także o uruchomieniu wraz z ośmioma państwami członkowskimi UE pilotażowego programu dotyczącego Europejskiej Karty Niepełnosprawności. Ma ona ułatwiać na poziomie europejskim osobom z niepełnosprawnościami dostęp do dóbr kultury, wypoczynku, transportu i sportu. Całe wystąpienie Komisarz Marianne Thyssen mogą Państwo obejrzeć TUTAJ.

Pragnę Państwa zapewnić, że na bieżąco śledzę i biorę udział we wszystkich działaniach związanych z wdrażaniem Konwencji ONZ.

Podziel się