Europa Bez Barier – Korzyść dla Wszystkich

Około 80 milionów Europejczyków to osoby z niepełnosprawnościami. To dwukrotność populacji Polski. Wiele z nich z powodu swojej niepełnosprawności ma utrudniony dostęp, bądź jest wykluczona z korzystani z produktów i usług na Wspólnym Rynku Europejskim.

Dlatego Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Państwami Członkowskimi pracuje nad Europejskim Aktem w sprawie Dostępności (European Accessibility Act). Dyrektywa, ma przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju dla przedsiębiorstw.

Propozycja budzi jednak wiele obaw i kontrowersji. Strona organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych głośno domaga się wprowadzenia ostrzejszych wymogów dotyczących dostępności. Ze strony biznesu i administracji słychać głosy, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie kosztować zbyt wiele i może się to negatywnie odbić na kondycji firm.

Z inicjatywy Posłów do Parlamentu Europejskiego Marka Plury, oraz Krzysztofa Hetmana (Grupa EPL w Parlamencie Europejskim), w Lublinie 9 czerwca odbędzie się ogólnopolska konferencja, na której spotkają się wszystkie zainteresowane strony.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy. Ważnym elementem konferencji będzie przedstawienie dobrych, innowacyjnych praktyk w zakresie dostępności produktów i usług, które zaprezentują dynamicznie rozwijające się polskie start-upy.

Podziel się