Europejska Strategia w sprawie Niepełnosprawności – daj znać co myślisz!

Szanowni Państwo!

W UE żyje około 80 mln osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia na równych zasadach z innymi obywatelami.

Unia Europejska zobowiązała się do usuwania tych przeszkód oraz do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i dlatego przystąpiła do Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (zwanej dalej „Konwencją ONZ”). Wdrażanie tej konwencji to ciągły proces i wspólna odpowiedzialność instytucji europejskich oraz Państw Członkowskich. Na szczeblu europejskim Konwencja ONZ jest wdrażana w ramach Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności na lata 2010-2020. W strategii określono osiem podstawowych obszarów działania na poziomie UE: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i działania zewnętrzne. Obecnie strategia jest w połowie zakładanego okresu realizacji. To odpowiedni czas na ocenę postępu w jej wdrażaniu. Parlament Europejski zamierza zabrać głos w tej ocenie poprzez opracowanie własnego sprawozdania. Dzięki temu, że Europejska Partia Ludowa powierzyła mi odpowiedzialność za to sprawozdanie, mam możliwość wnoszenia istotnego wkładu oraz aktywnego uczestniczenia w kształtowaniu ostatecznego tekstu. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego jestem przedstawicielem obywateli, których opinię konsekwentnie przedstawiam na tym forum. Dlatego chciałbym zapytać Państwa o opinię również w kwestii Europejskiej Strategii w sprawie Niepełnosprawności. Zamierzam skoncentrować się na czterech z ośmiu filarów Strategii:

  • Dostępności
  • Uczestnictwie
  • Zatrudnieniu
  • Edukacji

Chciałbym również zaproponować spojrzenie w przyszłość: jaka powinna być nowa strategia Unii Europejskiej w sprawie Niepełnosprawności na kolejną dekadę do 2030go roku? Jaka nauka płynie z realizacji obecnej Strategii, czego należy unikać a co włączyć? Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania (lub na niektóre z nich, według Państwa uznania) w terminie do 22 czerwca 2017. Termin ten wynika z bardzo napiętego kalendarza prac Parlamentu Europejskiego nad sprawozdaniem o Europejskiej Strategii Niepełnosprawności.

Bardzo proszę o przesłanie wypełnionego kwestionariusza pocztą tradycyjną na adres:

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury

40-514 Katowice

Ul. Ceglana 4 a.

lub pocztą elektroniczną na adres biuro@plura.pl

Szanowni Państwo, zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby Państwa obserwacje i propozycje znalazły odbicie w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie i przesłane odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie,

Marek Plura

Europejska Strategia Niepełnosprawnosci

Europejska Strategia Niepełnosprawnosci- kwestionariusz

VERSION II 20170206 SWD Progress Report EDS_EN

WERSJA POLSKA dokument roboczy Komisji Europejskiej

Podziel się