Europejski akt dla niepełnosprawnych

W środę Komisja Europejska zaproponowała, by we wszystkich krajach wspólnoty pojawiły się jednolite wymogi dotyczące dostosowania wybranych produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeśli propozycja zawarta w tzw. akcie ws. dostępności wejdzie w życie, ułatwienia te pomogą nawet 80 milionom niepełnosprawnym w całej Unii – my tłumaczymy i wyjaśniamy, na czym te zmiany będą polegać i co będą w praktyce oznaczać.

Unijna komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Marianne Thyssen sprawia stawę jasno: „Niepełnosprawność nie powinna stanowić bariery dla pełnej aktywności społecznej”. Ta europejska inicjatywa to wielka szansa dla niepełnosprawnych. Za jej pomocą chcemy pogłębić rynek wewnątrz unii – brak wspólnych unijnych przepisów nie może już dłużej stanowić przeszkody dla rozwoju międzynarodowego handlu produktami i usługami. „W rzeczywistości wszyscy możemy na tym skorzystać” – skomentowała pani komisarz.

Nowa dyrektywa Komisji ma wprowadzić wspólne wymogi między innymi dla usług bankowych, bankomatów, komputerów i telefonów oraz innego sprzętu RTV. Ujednolicony pod tym kątem ma zostać również transport, e-booki oraz handel elektroniczny. Co więcej, wspólne zasady dotyczące dostępności dla niepełnosprawnych będą obowiązywać również w przypadku wspólnotowych przepisów dotyczących zamówień publicznych i funduszy unijnych – wszystko razem ma złożyć się na znacznie uproszczone korzystanie z tych dóbr.

Polska Agencja Prasowa pokazuje doskonale prosty przykład działania tej propozycji: „Dyrektywa opisuje, jakie cechy powinny spełniać określone produkty i usługi, aby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wymaga na przykład, by interfejsy urządzeń umożliwiały inną formę komunikacji niż głosowa, powiększenie czcionki, dostosowanie kontrastu czy regulację głośności. Dostępność usług bankowych dla osób niepełnosprawnych może poprawić np. wyposażenie bankomatów w gniazdka słuchawkowe, dzięki którym osoby niewidome mogłyby z nich korzystać za pomocą instrukcji dźwiękowych”.

Ważnym argumentem Komisji za faktycznym wpływem na życie niepełnosprawnych proponowanych zmian jest fakt uproszczenia procedur dla producentów i usługodawców – dzięki temu, że nie będą oni musieli dostosowywać swojej oferty do różnych przepisów w różnych krajach. Dzięki temu chętniej będą wdrażali raz przygotowane produkty na cały europejski rynek, a my, niepełnosprawni europejczycy, będziemy mieli do tych dóbr dostęp taki sam, jak nasi przyjaciele w krajach zachodu.

Przy okazji pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z bezpłatnego elektroniczny biuletynu informacyjnego Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Znajdziecie go Państwo, klikając >tutaj<.

Podziel się