Europejskie Dziedzictwo Przemysłowe – najlepsze praktyki i perspektywy

Europosłowie Marek Plura oraz Dietmar Köster we współpracy z Europejskim Szlakiem Dziedzictwa Przemysłowego gościli 28.09.2016 podczas konferencji w Brukseli najlepszych specjalistów z dziedziny turystyki industrialnej z całej Europy.

Była to doskonała okazja do zapoznania się z przykładami bijących rekordy popularności obiektów i szlaków turystyki industrialnej oraz wymiany międzynarodowych doświadczeń, między innymi dla samorządowców wszystkich szczebli. Spotkanie służyło także omówieniu istniejących mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej dla sektora turystyki industrialnej.

Współczesna turystyka to już nie tylko wycieczka z plecakiem w góry, albo deptak nad morzem. Poszukiwacze mocnych wrażeń coraz chętniej sięgają po ofertę turystyki wyspecjalizowanej, w tym industrialnej. Odwiedzając obiekty przemysłowe takie jak huty, kopalnie, czy fabryki nie chcą oglądać folderów, ale poczuć żar hutniczego pieca na własnej twarzy lub kopalniany pył w płucach i górniczy znój na własnej skórze – mówi Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura.

Turystyka industrialna jest świetną szansą na promocję dla regionów przemysłowych i post-przemysłowych. Jednym z polskich regionów, który ją dostrzegł jest Śląsk. Szlak Zabytków Techniki prezentuje najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów turystycznych, historycznych i architektonicznych obiekty przemysłowe w regionie. To jedyny szlak na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH. Obiekty znajdujące się na Szlaku związane są z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. W skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzą muzea i skanseny, zamieszkałe kolonie robotnicze oraz działające zakłady pracy. Szlak Zabytków Techniki to sieć współpracy 36 obiektów ulokowanych od Żywca, przez Górny Śląsk i Zagłębie aż do Częstochowy.

Partnerami wydarzenia są Parlamentarna Intergrupa Rozwoju Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego, Szlak Świętego Jakuba oraz inne europejskie szlaki kulturowe, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, Przedstawicielstwo Nadrenii Północnej-Westfalii przy Unii Europejskiej oraz Europejskie Biuro Regionu Metropolitalnego FrankfurtRheinMain. Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego jest finansowany z programu Kreatywna Europa.

Turystyka jest jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi gospodarki w Europie. Sektor zatrudnia około 17 milionów ludzi oraz generuje blisko 10 procent PKB Unii Europejskiej.

kobusart_080 kobusart_086 kobusart_131 kobusart_100kobusart_060 kobusart_137 kobusart_173

Podziel się