Intergrupa ds. niepełnosprawności

Intergrupa to nieformalna grupa europosłów zaangażowanych w promowanie równych praw i szans osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej i poza nią. Działając od 1979 r. jest jedną z najstarszych i największych grup w Parlamencie Europejskim. Ma stałe, ponadpartyjne wsparcie około 100 parlamentarzystów, stanowiąc jedyne ciało w Parlamencie Europejskim, które koncentruje uwagę na problematyce niepełnosprawności i umożliwia parlamentarzystom regularny dialog z osobami niepełnosprawnymi i ich organizacjami.

Intergrupa ds. niepełnosprawności, wpływając zarówno na Parlament Europejski, jak i na inne instytucje unijne, odgrywa ważną rolę w projektowaniu polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Są one w dalszym ciągu silnie dyskryminowane we wszystkich aspektach życia i nie mogą korzystać z praw, z których korzystają inni obywatele Unii. Przykładem może być stopa bezrobocia, która wśród osób z niepełnosprawnościami jest ponad dwukrotnie wyższa niż wśród osób pełnosprawnych.

Rok 2015 jest rokiem przełomowym, jeśli wziąć pod uwagę konieczność rewizji Strategii Europa 2020 i Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności, a także dialog między UE a Komisją Narodów Zjednoczonych ds. praw osób niepełnosprawnych w sprawie postępów we wdrażaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych – pierwszego i jedynego międzynarodowego traktatu w dziedzinie praw człowieka. Prace Intergrupy mają zasadnicze znaczenie dla wspierania PE w przestrzeganiu i wdrażaniu Konwencji ONZ. 2015 jest również rokiem, w którym Komisja Europejska rozpocznie prace nad przyjęciem Europejskiej Ustawy o Dostępności oraz Dyrektywy Antydyskryminacyjnej UE.

Listę posłów do Parlamentu Europejskiego, będących członkami Intergrupy ds. niepełnosprawności znajdziecie Państwo >>klikając tutaj<<.

Podziel się