Kalyndŏrz Ślōnzŏka 2021 do chyntnych

Rok 2021 to bydzie dō nŏs Ślōnzŏkōw richtik ważny rok, bo ôd 1 kwiytnio do 30 czyrwca bydzie we Polsce Narodowy Spis Powszechny. Muszymy sie zaś fest pokŏzać!

We 2011 hned 850 tysiyncy ludzi zapisało sie jako narodowość ślōnskŏ a 530 tysiyncy ludzi napisało jynzyk ślōnski jako „język używany w kontaktach domowych”. Na bezrok tyn Spis bydzie ciynżejszy jak ôstatnio, bo bydōm sie spisować ino ci, kierzy chcōm (ino we internecu). Skuli tego muszymy zrobić wszyjsko, coby nōm sie wszyjskim chciało zapisać za Ślōnzŏka ze cołkōm familijōm. Spis bydzie anōnimōwy, tak jak piyrwyj. Pōdzie zadeklarōwać swojã nacyjŏ (przynależność narodowo-etniczną) jako ślōnskŏ, ślōnskŏ a polskŏ, ślōnskŏ a niymieckŏ, itp. Coby nōm to fajnie klapło dogŏdały sie nasze ślōnske ôrganizacyje a ślōnske persōny, iże bydymy ôrganizować rōztōmajte akcyje. Bydziecie poradzili ô tym poczytać na www.plura.pl, www.spis-powszechny.pl, www.slonzoki.pl.

Nojwożniejsze je jednak to, coby kŏżdy Ślōnzŏk zrobiył do ślōnskij sprawy tela, wiela poradzi wele siebie. Skuli tego spisu zrychtowali my Kalyndŏrz Ślōnzŏka 2021 kery ô nim przipomino.  Jakbyście takie chcieli to napiszcie na biurosenatorskie@plura.pl – zarŏzki Wōm poślã. Piyknie Wŏs proszã, dejcie te kalyndŏrzyki waszym bliskim we familiji, waszym kamratōm a kamratkōm, abo sōmsiadōm. Jak mŏcie jaki gyszeft, abo sklep to dejcie je do klijyntōw.  Rozchodzi sie ô to, coby my wszyjscy poczuli, że być Ślōnzŏkiym, być Ślōnzŏczkōm to je nie ino coś fajnego, ale że naszo ślōnskŏ nacyjo to je coś richtik zŏcnego, a naszo ślōnskŏ gŏdka to je coś fest fajnego. Żyjmy po naszymu – po ślōnsku, tak jako nŏs Pōnbōczek stwŏrził, a zrōbmy wszyjsko coby naszo nacyjo, gŏdka a kultura sie nie straciły, ale coby radowały nasze bajtle, a wnuki, a jej ich dzieci tyż!

Szczyńść Bŏże!

Synatōr Plura Marek

Podziel się