Kampania na rzecz młodych na rynku pracy

Rosnący ruch w kierunku gospodarki cyfrowej przynosi wiele korzyści dla Europy – w tym zwiększenie konkurencyjności, poprawa mobilności pracy, możliwości zatrudnienia oraz otwarcie nowych pól dla biznesu. Pytanie brzmi, jaką rolę mogą odgrywać młodzi ludzie w tworzeniu innowacji w swoich regionach i miastach? Przedstawiamy kampanię [Y]Factor: „Myśl sprytnie, myśl lokalnie… innowacje!”

Podziel się