Kandyduję do Senatu

Jestem z Katowic jak Ty

Mieszkam na Muchowcu z żoną (jest nauczycielką), z dziećmi (to już nastolatki) i z psem. Jesteśmy Ślązaka-mi. Katowice to nasz śląski świat. Dobrze znam miasto i potrzeby Katowiczan. Pracowałem w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Spes i w Ośrodku Rewalidacyjnym Akcent. Jako radny byłem szefem Komisji Polityki Społecznej.

Do zajęcia się polityką namówili mnie Katowiczanie śp. Krystyna Bochenek i Kazimierz Kutz. Dziś dbam o nasze miasto jak umiem.

Pomagam dzieciom z Załęża potrzebującym wsparcia (na ich wniosek otrzymałem Order Uśmiechu), ale chcę żeby wszystkie dzieci miały dobrą opiekę. Pomagam niepełnosprawnym nie tylko w likwidacji barier (jest ich tak wiele, a rządowe programy omijają Katowice). Pomagam im żyć samodzielnie np. przez tworzenie miejsc pracy, tak jak w spółdzielni socjalnej Rybka na Giszowcu.

W Katowicach mamy uroczy Nikisz, tu organizuję imprezy, promuję go w Europie. Takie dzielnice to szansa na turystyczny biznes, ale trzeba inwestować w infrastrukturę kultury, a nie w defilady. Cieszy mnie aktywność seniorów (nie tylko z zaprzyjaźnionego klubu na Os. Witosa), ale chcę by nie czekali na leki i lekarzy. Wszyscy tego chcemy, lecz jak to zrobić? Znam europejskie rozwiązania!

W Europarlamencie zostałem najlepszym Posłem w dziedzinie polityki społecznej i regionalnej. Wiem jak korzystać z europejskich standardów i z unijnych środków. Teraz to będzie moje zadanie w Senacie:

 • europejski poziom edukacji i staży dla młodych
 • węgiel nie na opał, lecz dla przeróbki na materiały do nowych, zaawansowanych technologii
 • powietrze bez smogu, dopłaty do ogrzewania ekologicznego, oczyszczenie skażonych terenów
 • rewitalizacja zabytkowych dzielnic: przywrócenie ich dawnego piękna i nowoczesności jednocześnie
 • poszanowanie demokracji i praw konstytucyjnych oraz praworządności i niezawisłości sądów

Przez 2 kadencje byłem też Posłem na Sejm. Najważ-niejsze działania będę kontynuował w Senacie:

 • lepsza służba zdrowia – powrót Śl. Kasy Chorych
 • więcej samorządności – mniej podatków do stolicy
 • pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zrównanie świadczeń, praca, edukacja, likwid. barier
  przywrócenie nauki dzieci niepełnospraw. w szkole
 • wsparcie leczenia chorób rzadkich i onkologicznych
 • uznanie ślonskij godki za język regionalny oraz dofinansowanie śląskiej kultury i edukacji

Dlatego serdecznie proszę o Twój głos 13 października w wyborach do Senatu – wybierz sąsiada z Katowic !!!

Podziel się