Komisja senacka o prawach wyborczych osób z niepełnosprawnościami

To była dobra i potrzebna rozmowa o prawach wyborczych osób z niepełnosprawnościami. Od lat walczę o to by demokracja była dobrem, którym cieszą się wszyscy obywatele, także osoby z niepełnosprawnościami. Nie można nas dyskryminować.

 

Szczerze powiedzieliśmy sobie dziś, gdzie jesteśmy w tym temacie w Polsce i porównaliśmy sytuację z innymi krajami #UE. Dziękuję senatorowi Jarosław Duda za zaproszenie i zorganizowanie tego spotkania. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za cenne uwagi. Podsumowując krótko doszliśmy do następujących wniosków:

1. Wszystkie lokale wyborcze powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

2. Powinien w tej kwestii odbyć się ogólnopolski audyt

3. Konieczne jest zapewnienie nakładek dla niewidomych i słabowidzących w każdym lokalu wyborczym

4. Należy w pełni przywrócić możliwość głosowania korespondencyjnego

5. Trzeba organizować szkolenia dla członków komisji wyborczych, aby byli świadomi potrzeb osób z niepełnosprawnościami

6. Należy sprawnie organizować dowóz do lokali wyborczych osób z niepełnosprawnościami, jeśli tego potrzebują

7. Należy zapewnić lepszy dostęp do informacji o wyborach, programów itp. dla osób z niepełnosprawnościami

8. Należy zreformować kwestię ubezwłasnowolnienia

9. Parlament Europejski, jako ciało międzynarodowe powinno ustanowić księgę dobrych praktyk, które mogłyby być w tym zakresie drogowskazem dla Państw Członkowskich

Jeszcze raz dziękuję za wspaniałą dyskusję m.in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Jan F. Libicki, Sławomir Piechota Poseł na Sejm RP. #EUelections2019 przed nami. Chciałbym, aby każdy kto chce i ma prawo oddać swój głos, mógł to zrobić bez względu na niepełnosprawność.

Zainteresowani całością spotkania nagranie znajdą tu https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Podziel się