Komisja Transportu i Turystyki

Komisja TRAN jest drugą komisją, której członkiem jest poseł Marek Plura. Do jej głównych zadań należy promowanie mobilności przy jednoczesnym zachowaniu standardów ekologicznych. Prace Komisji są o tyle ważne, że aż 24% ogółu unijnych emisji CO2 pochodzi z transportu. Ponadto Komisja TRANS ma uprawnienia w zakresie środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego. Aby dowiedzieć się więcej o pracach Komisji, zapraszam na jej >stronę internetową<.

Podziel się