Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja EMPL zajmuje się szeroko pojętą polityką zatrudnienia, polityką społeczną oraz takimi kwestiami jak warunki pracy, szkolenia zawodowe oraz swobodny przepływ pracowników i emerytów. Składa się z 55 eurodeputowanych, reprezentujących poszczególne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim i ściśle współpracuje z Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską oraz instytucjami działającymi w imieniu społeczeństwa obywatelskiego.

W tej kadencji członkowie komisji szczególnie skupią się na walce z bezrobociem młodzieży, zwalczaniu niepewnych warunków zatrudnienia, reagowaniu na przypadki nadużyć, takie jak praca nierejestrowana lub obejście przepisów mających na celu ochronę pracowników, a także na ulepszaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poseł Marek Plura jest w obecnej kadencji członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Po więcej informacji o pracach Komisji, zapraszamy na jej >stronę internetową<.

Podziel się