Marek Plura z nagrodą MEPAwards2019

Europoseł roku w dziedzinie Zatrudnienie, Polityka Społeczna i Regionalna

Europoseł Marek Plura uhonorowany prestiżową nagrodą MEP Awards 2019. Europarlamentarne Oscary przyznawane są co roku przez brukselski miesięcznik The Parliament Magazine dla najbardziej pracowitych i wpływowych posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kandydatów w 15 kategoriach zgłaszają europejskie organizacje, stowarzyszenia oraz instytucje obserwujące prace Parlamentu Europejskiego. Na podstawie ich wskazań sędziowie, eksperci ds. polityki europejskiej, opracowują tzw. krótką listę, zawierająca trzy nazwiska w każdej z kategorii. Zwycięzca spośród nominowanych posłów wskazywany jest w głosowaniu.

Śląski eurodeputowany został uznany jednogłośnie za najlepszego europosła roku w kategorii Zatrudnienie, Polityka Społeczna i Regionalna.

Odbierając wyróżnienie podczas uroczystej gali w Brukseli europoseł Marek Plura podkreślił, że ten sukces nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie rodziny – żony, dzieci i rodziców. Dodał, że wyróżnienie ma dla niego symboliczne znaczenie.

– Ta nagroda dla mnie oznacza, że prawa osób z niepełnosprawnościami, oraz misja tworzenia społeczeństwa włączającego, w którym każdy może realizować swój potencjał, leży na sercu nam wszystkim w Parlamencie Europejskim. Drodzy przyjaciele, połączmy siły w tworzeniu Europy bez barier – zaapelował podczas gali nagrodzony europoseł.

Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego jest członkiem grupy Chrześcijańskich Demokratów (EPP) i Platformy Obywatelskiej. Wcześniej Poseł na Sejm VI oraz VII kadencji. Jest szczęśliwym mężem i ojcem. Od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się na wózku elektrycznym. Mimo niepełnosprawności odnosi sukcesy w działalności politycznej i społecznej.

W tegorocznym konkursie został doceniony m.in. za działalność na rzecz wprowadzania w życie zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i zaangażowanie na rzecz tworzenia społeczeństwa włączającego. Mimo swojej niepełnosprawności i ciężkiej postępującej choroby, jest aktywnym członkiem Komisji Zatrudnienia i Polityki Społecznej, Komisji Transportu, oraz wiceprzewodniczącym Intergrupy ds. Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim. Zorganizował m.in. wizytę ponad 80-ciu polskich delegatów na obrady 4. Europejskiego Parlamentu Osób z Niepełnosprawnościami w Brukseli. Zorganizował dialog między ponad setką uczestników demonstracji na rzecz obrony praw osób z niepełnosprawnościami Fredom Drive, a przedstawicielami Parlamentu Europejskiego.

Jako autor raportu nt. rozwijania umiejętności na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży, przyczynił się do poprawy sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, szczególnie młodzieży napotykającej na poważne problemy w starcie kariery zawodowej. W tym kontekście sam umożliwił odbycie staży w swoim brukselskim biurze ponad 30 studentom z Polski oraz Ukrainy, w tym wielu z niepełnosprawnościami.

Jako organizator konkursu Lady D. – Dama z Niepełnosprawnością, od lat promuje aktywne kobiety z niepełnosprawnościami.

Aktywnie uczestniczy w wielu europejskich kampaniach i inicjatywach, w tym związanym z walką z chorobami rzadkimi, czy neurologicznymi.

Już jako Poseł do Polskiego Parlamentu zainicjował zmiany prawne, których celem jest ochrona i promocja praw wyborczych osób z niepełnosprawnościami. Obecnie jest zaangażowany w promocję pełnej dostępności Wyborów Europejskich 2019 dla wszystkich wyborców bez względu na ich stan zdrowia, wiek, czy pochodzenie.

Na forum Parlamentu Europejskiego wspiera i promuje swój region. Miłuje śląski język i tradycję.

Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody im. Karola Miarki za wybitny wkład w kulturę województwa śląskiego, Człowiek Bez Barier, Lodołamacz specjalny i innych. Najbardziej jednak ceni sobie Order Uśmiechu, który na wniosek dzieci został mu nadany w roku 2012.

Podziel się