Myśl globalnie – 70 lat ONZ

70 lat temu weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych. Od tej pory 24 października obchodzimy Dzień ONZ. Narody Zjednoczone to dziś 193 kraje, a więc wszystkie państwa świata oprócz Watykanu i Palestyny – dziś ponad 150 sławnych budynków, pomników, muzeów, mostów i innych znanych miejsc w ponad 65 państwach na całym świecie zostanie podświetlonych błękitnym światłem – oficjalnym kolorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. „Tu nie chodzi o politykę, tylko o odpowiedzialność. To takie proste i takie trudne jak zasada – myśl globalnie działaj lokalnie” – podkreśla Marek Plura

onad 150 sławnych budynków, pomników, muzeów, mostów i innych znanych miejsc w ponad 65 państwach na całym świecie zostanie podświetlonych błękitnym światłem – oficjalnym kolorem Organizacji Narodów Zjednoczonych. – See more at: http://www.unic.un.org.pl/70-rocznica-onz/70-rocznica-powstania-onz-swiatowa-akcja-podswietla-swiat-blekitnym-kolorem/2876#sthash.LbndN2mW.dpuf
ONZ stawia sobie za cel zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami oraz popieranie przestrzegania praw człowieka. Zapewne dlatego kojarzy się nam ona z misjami pokojowymi w czasie konfliktów zbrojnych na całym świecie. Częścią systemu ONZ jest organizacja humanitarna UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. W 1946 r. założył ją Polak dr. Ludwik Rajchman. UNICEF specjalizuje się w niesieniu pomocy dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem oraz edukacji we wszystkich krajach rozwijających się.

„ONZ tworzy i daje nam dobre standardy, gotowe rozwiązania, jednak to, czy będą one nam pomagały, zależy tylko od nas. Zrozumiałem to jako poseł, gdy zmieniając w sejmie szereg ustaw przygotowywaliśmy Polskę do ratyfikacji międzynarodowej konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” – zwraca uwagę poseł Plura.

W Polsce prężnie działa tzw. UN Global Compact. Jest to największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do jej powstania. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów.

Podziel się