Namaluj Mikołoja Ślōnskigo – dostaniesz geszynk ôd nigo!

Bez porã lŏt trefiali my sie ze Ślōnskim Mikołojym na jarmarku we Nikiszu. Terŏzki skuli epidymije jarmarku nie bydzie, nale bydzie Mikołoj, bo ôn fest bajtlōm pszaje! 

Dycki bajtle szrajbujōm brify ku Mikołojowi. We tym rŏku żółto-mŏdry Mikołoj ze Anabergu pośle bajtlōm brif ze małym a gryfnym ślōnskim geszynkiym. Styknie ino coby bajtel namalōwoł Mikołoja tak jako sie go przedstowio. Musicie knipsnōnć tyn ôbrŏzek a posłać knips na email biurosenatorskie@plura.pl. Szrajbnijcie tam tyż miano a nazwisko bajtla, wiela mo lŏt a adresã, kaj Mikołoj mo posłać brif ze geszynkiym. Musicie to szafnōnć nojdali we Barbōrkã. Bajtle kierych malōnki poślecie nieśmiōm być starsze jak 12 lŏt.

Malunki ŏd bajtlōw pokŏżymy na facebooku (kukej na link na dole). Ludzie bydōm poradziyli lajkōwać te malōnki, kiere im sie podobajōm. Tyn kiery nachyto tych lajków nojwiyncyj wygro ekstra nagrŏdã: ainladōng dlo cŏłkij familije do ślōnskigŏ pomiyszkanio na Nikiszu we Katōwicach, kaj Pyjter Langer ze Ślōnskij Ferajny pokŏże jako Ślōnzŏki piyrwyj żyli a jaki mieli zwyki. Bydzie tyż bōnkawa, maszkety a… iberaszōng!

Wszyjskŏ to pjyknie poszykōwała a gryfne geszynki narychtōwała Ślōnsko Ferajna ze Synatorym Plura Markiym. Sōm to kamraty a helfry ôd Ślōnskigo Mikołeja.

Strona na Facebooku

Podziel się