Nowe technologie w służbie kierowców z niepełnosprawnościami

Nowe technologie mogą zapewnić osobom niepełnosprawnym komfort i bezpieczeństwo, a jednocześnie to wszystko nie musi kosztować dużo. To wniosek płynący z konferencji „Nowe Technologie, a Kierowcy z Niepełnosprawnościami” zorganizowanej w Brukseli przez Międzynarodowy Komitet Kontroli Pojazdów Silnikowych (CITA) oraz Międzynarodową Komisję Egzaminowania Kierowców (CIECA).

Europoseł Marek Plura został zaproszony do wygłoszenia głównego wystąpienia podczas spotkania, które było doskonałą okazją do otwartej dyskusji nad barierami komunikacyjnymi, na jakie w codziennym życiu napotykają osoby dotknięte niepełnosprawnościami oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Szczególny nacisk położono na kwestie uzyskiwania prawa jazdy, dostosowywania pojazdów na etapie produkcji do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz tworzenia odpowiedniego prawa w tym zakresie.

dsc_2181Istnieją dobre, niedrogie, funkcjonalne rozwiązania. Trzeba tworzyć platformy wymiany dobrych praktyk i promować kreatywność. Kluczowe wydaje się określenie wytycznych i stworzenie właściwych ram do wzajemnego uznawania rozwiązań w zakresie dostosowań samochodów do potrzeb niepełnosprawnych kierowców w poszczególnych Państwach Członkowskich – powiedział Europoseł Marek Plura.

Działania na rzecz mobilności mają znaczenie również w kontekście jednego z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w Europie – turystyki.

 – Przyszłość to rozwijanie turystyki wyspecjalizowanej i przygotowanie oferty dla różnych grup – rodzin z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Turysta podróżujący przez Europę samochodem powinien mieć pewność, że jego pojazd będzie spełniał wymogi dopuszczenia do ruchu w innych krajach – dodał Marek Plura.

Szacuje się, że co szósta osoba w Unii Europejskiej jest dotknięta niepełnosprawnością. Wiele z nich to czynni bądź potencjalni kierowcy. Eksperci goszczący na konferencji zgodzili się, że obecny szybki postęp technologiczny wychodzi na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Wiele nowoczesnych rozwiązań powoduje, że niepełnosprawność motoryczna nie jest dziś już poważną przeszkodą dla osób chcących prowadzić własny samochód.

img_2637 img_2623 dsc_2229 img_2635

Podziel się