Marek Plura photo

Marek Plura jest Ślązakiem, katolikiem. Urodził się 18 lipca 1970 roku w Raciborzu. Od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni I porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym.

W wieku 21lat wybrał życie w Domu Pomocy Społecznej Caritas „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie-Borowej Wsi. Dziś jest szczęśliwym mężem Ewy oraz tatą Marysi i Beniamina, a na stałe mieszka w Katowicach. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest grafikiem i poetą. Miłuje śląski język i tradycję, ale nie stroni też od nowoczesnej sztuki w najlepszym wykonaniu. Jest amatorem piwa i dobrego towarzystwa. Nade wszystko jednak kocha rodzinę. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej RP, a także Europejskiej Partii Ludowej – Chadeków.

Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Osób Narodowości Śląskiej oraz w Związku Górnośląskim.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA

Sam siebie nazywa pracownikiem socjalnym, gdyż z pracą w tym zawodzie łączył profesjonalne zaangażowanie do czasu wyboru na posła w roku 2007. Swoją działalność społeczną kieruje głównie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Był założycielem Stowarzyszenia „Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Na arenie międzynarodowej pełnił funkcję wiceskarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland.

Od wielu lat, 5 maja każdego roku, w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych organizuje spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. Jest inicjatorem corocznego (od roku 2002) „Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek” – nagrody przyznawanej niepełnosprawnym paniom wnoszącym istotny wkład w życie społeczne kraju, a także ogólnopolskiego konkursu integracyjnego dla młodzieży (od roku 2009) „Z taktem i uśmiechem”. Marek Plura jest laureatem wielu nagród i konkursów, m.in.: nagrody im. Karola Miarki za wybitny wkład w kulturę, honorowego dyplomu Kapituł Fundacji „Piękniejsza Polska”, Człowiek Bez Barier 2004, Lodołamacz Specjalny i innych. Najbardziej jednak ceni sobie Order Uśmiechu, który na wniosek dzieci został mu nadany w roku 2012.

POSEŁ NA SEJM RP

W roku 2006 Marek Plura został radnym Rady Miasta Katowice, był przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, zaś w roku 2007 siłą 10 528 głosów wybrano go na posła na Sejm RP VI kadencji. Jesienią roku 2011 ponownie został wybrany do Sejmu RP. Tym razem zagłosowało na niego 22 795 osób. W czasie obu kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych. Prowadził również Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu.

Był posłem sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał min. o języka migowego, równouprawnienia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich życiowej aktywności, a także poprawy systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego, które łącznie przyczyniły się do ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.Poseł Marek Plura wiele zaangażowania włożył w inicjatywy mające na celu objecie ochroną prawną śląskiej mowy i etniczności. Dwukrotnie był autorem poselskich projektów zakładających wprowadzenie regionalnego języka śląskiego do ustawy o mniejszości narodowych i etnicznych. Był też autorem obywatelskiego projektu wprowadzenia do tej ustawy etnicznej mniejszości śląskiej; zainicjował także zbiórkę podpisów pod tym projektem, która w roku 2014 pozwoliła na jego wniesienie pod obrady Sejmu.

POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

25 maja 2014 roku Marek Plura wybrany został posłem do Parlamentu Europejskiego.
Głosowało na niego 9 268 wyborców.

Obecna aktywność eurodeputowanego Marka Plury przedstawia się następująco:

 • Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • Komisja Transportu i Turystyki
 • Delegacja ds. współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a Turcją
 • Delegacja ds. współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a Czarnogórą
 • Intergrupa ds. Niepełnosprawności
 • Intergrupa ds. Narodowych i Tradycyjnych Mniejszości oraz Języków
 • Intergrupa ds. Turystyki
 • Intergrupa ds. przeciwdziałania ubóstwu
 • Intergrupa ds. ekonomii społecznej
 • Intergrupa ds. rodziny, praw dziecka, solidarności międzypokoleniowej i demograficznej przyszłości Europy
 • Intergrupa URBAN(polityka miejska)
 • Członek Europejskiej Partii Ludowej
 • Członek Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim
  W Senacie X kadencji jest:

 • wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
 • członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej