O Ślązakach w Parlamencie Europejskim będzie dalszy ciąg

Europoseł Marek Plura dostrzegł szansę wsparcia starań Ślązaków o nadanie statusu prawnego ich etnicznej tożsamości w czasie debaty „o Polsce”, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

„Nie mogłem osobiście zabrać głosu w tej debacie – mówi Poseł Plura – ponieważ polska grupa w mojej partii otrzymała tylko jeden glos. Z tego powodu, dzięki współpracy z Ruchem Autonomii Śląska Posłami dotarłem do Posłów związanych z Europejskim Wolnym Sojuszem (EFA). Udało się namówić wiceprzewodniczącego tej grupy, aby w swoim wystąpieniu zapytał Panią Premier Szydło, dlaczego jej rząd neguje istnienie śląskiej wspólnoty etnicznej, dlaczego odmawia nam – Ślązakom podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do samookreślenia się. Władze polskie od wielu lat nie realizują zaleceń Rady Europy, wzywającej je do podjęcia dialogu ze Ślązakami. Postawa Posłów PiS skutecznie ten dialog blokuje. To ostentacyjne łamanie zasad państwa prawa.

RAŚ opracował ulotkę opisującą postulaty Ślązaków oraz naszą historię. Przekazałem ją wszystkim Posłom. Odbyliśmy także długą dyskusję, w czasie której przedstawiciel Partii Zielonych oświadczył, że sprawę śląską walczą w ich projekt rezolucji PE na temat sytuacji w Polsce. Ustaliłem także, iż sprawa śląskiej etniczności będzie przedmiotem obrad Intergrupy ds. Mniejszości Narodowych, Etnicznych, Językowych i Kultury Regionalnej. Niestety brak wsparcia i niezrozumienie dla potrzeb małych grup etnicznych jest zjawiskiem często spotykanym w państwach centralistycznych, do których należy Polska. Jednakże sytuację Ślązaków wyróżnia fakt zamieszkiwania również w Czechach i w Niemczech. Tak więc bez kompleksowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej trudno nam będzie zachować swoją etniczną identyfikację.”

Podczas wtorkowej debaty o Polsce w Parlamencie Europejskim Europoseł z Katalonii Josep-Maria Terricabras, Wiceprzewodniczący Grupy Zieloni/ Wolne Przymierze Europejskie, zwracając się do Pani Premier Beaty Szydło wyraził swoje zaniepokojenie sposobem, w jaki nowy rząd przyjął dążenia Ślązaków do uznania ich za mniejszość etniczną. Rząd w negatywnej opinii do obywatelskiego projektu odnoszącego się do ustawy o mniejszościach narodowych zaprzeczył etnicznej odrębności Ślązaków. „Biorąc pod uwagę, że w ostatnim spisie powszechnym ponad 800 tysięcy obywateli określiło się jako Ślązacy, uważam, że takie podejście nowego rządu budzi poważne obawy” – podkreślił Poseł Terricabras. W odpowiedzi usłyszał od Pani Premier , że ma ona nadzieję, iż Unia Europejska wesprze polskie kopalnie.

„Trudno powiedzieć jaki ma to związek z głosem Posła z EFA, ale widocznie dla niej Ślązak to górnik i liczy się zysk z jego pracy, a nie prawo do własnej tożsamości. Tym różni się polska racja stanu według PiS od europejskich wartości” – komentuje Poseł Plura.

Podziel się