Parasol w Parlamencie – kampania TUU

222Innowacyjna kampania Together Under the Umbrella, która jest inicjatywą Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Neurologicznych [EFNA], mającą na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń mózgu, ich skutków i częstości występowania, gościła dziś – 15 marca – w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jej celem jest doprowadzenie do wzrostu świadomości i akceptacji społecznej, politycznej i naukowej wszystkich zaburzeń mózgowych.

Aktywiści TUU oraz ambasador kampanii, poseł Marek Plura, zachęcali wczoraj europarlamentarzystów, pracowników instytucji unijnych i gości, do zrobienia sobie razem zdjęcia pod parasolem, używając hashtaga #UnderTheUmbrella i linka do bazy wiedzy. Kampania Together Under the Umbrella powstała w odpowiedzi na potrzeby członków EFNA dla stworzenia marki dla mózg, grupującej wszystkie zaburzenia tego rodzaju pod wspólnym symbolem. Jest ona ściśle związana z działalnością Europejskiej Rady Mózgu, która apeluje by:

 • Komisja Europejska wystąpiła z propozycją europejskiej strategii walki zaburzenia mózgu w zintegrowany i kompleksowy sposób
 • państwa członkowskie Unii Europejskiej i kraje stowarzyszonych wdrażały programy zdrowia publicznego w odniesieniu do zdrowia mózgu w sposób systematyczny, co zapewni możliwie najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów dla wczesnego wykrywanie, diagnostyki i odpowiedniego leczenia tych chorób.

O zaburzeniach mózgu:

 • Każdego roku około 1 na 3 Europejczyków dotyka jedna z choroba mózgu.
 • Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zaburzenia mózgowe mogą stanowic nawet ponad 30% wszystkich chorób.
 • Koszt chorób mózgu dla gospodarki europejskiej rocznie wynosi prawie 800 mld €

Cele Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNA):

 • Poprawa jakości życia osób z zaburzeniami neurologicznymi, ich rodzin i opiekunów
 • Promowanie szybkiej i dokładnej diagnozy, odpowiedniego leczenia, rehabilitacji i opieki dla osób z chorobami neurologicznymi
 • Promowanie lepszego dostępu do informacji, które są dokładne i łatwe do zrozumienia
 • Promowanie świadomości społecznej i zrozumienia schorzeń neurologicznych
 • Wyeliminowanie uprzedzeń i piętna związanego z zaburzeniami neurologicznymi
 • Zwiększenie priorytetów nadany neurologii przez decydentów i pracowników służby zdrowia.
Podziel się