Parlament Europejski za dostępnością

Parlament Europejski poparł zwiększenie dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Eurodeputowani poparli podczas czwartkowego głosowania w Strasburgu tzw. Accessibility Act. Zakłada on, że szeroka gama produktów na wspólnym europejskim rynku, w tym komputery, terminale samoobsługowe, e-booki, usługi bankowe i audiowizualne oraz inne, będą musiały być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Spowoduje to, że łatwiej będą mogły z nich korzystać na przykład osoby niewidome, głuche, czy z ograniczoną mobilnością.

W toku dyskusji nad Accessibility Act często podnoszona jest kwestia kosztów i obciążeń wynikających z dostosowań. Tymczasem, według mnie postawienie na dostępność towarów i usług to przede wszystkim inwestycja. Osoby niepełnosprawne i osoby starsze to ogromna grupa konsumentów, zainteresowanych wydawaniem swoich pieniędzy na dostępne usługi i towary – mówi Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego, który sam jest osobą niepełnosprawną.

W Europie żyje obecnie około 80 milionów osób z niepełnosprawnościami. To dwukrotność populacji Polski. Wiele z nich z powodu swojej niepełnosprawności ma utrudniony dostęp, bądź jest wykluczona z korzystania z produktów i usług na Wspólnym Rynku Europejskim.

Dlatego Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim i Państwami Członkowskimi pracuje nad Europejskim Aktem w sprawie Dostępności (European Accessibility Act). Dyrektywa przyczyni się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju dla przedsiębiorstw.

Propozycja budzi kontrowersje i toczy się wokół niej bardzo gorąca dyskusja na szczeblu europejskim. Strona organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób niepełnosprawnych głośno domaga się wprowadzenia ostrzejszych wymogów dotyczących dostępności. Ze strony biznesu i administracji słychać głosy, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie kosztować zbyt wiele i może się to negatywnie odbić między innymi na kondycji firm.

Podziel się