Paszport Górnośląski

Rostŏmiyli,
tak se nikedy rozważujã: Gōrny Ślōnsk, nosz hajmat – kaj to je? Dyć ni mŏmy sam żŏdnyj granice ani swojigo landu, ani administracyje, ani swojigo Syjmu Ślōnskigo. A co mŏmy? Mŏmy naszã piyknŏ gŏdkã a zwyki, kiere piastujymy. Mŏmy swojã histōryjŏ, a swojã idyntyfikacyjŏ. Skiż tego dycki poradzymy rzeknōńć, iże Gōrny Ślōnsk bōł, je, a dali bydzie!

A to je ôn doprŏwdy! A kaj? Wszãndy tam kaj my sōm – my Ślōnzŏki. Tam kaj ludzie ni majōm gańby gŏdać po ślōnsku, kaj majōm zocã do ślónskij fany, kaj se za coś majōm, iże sōm Ślōnzŏki.

Beztōż sie narodziyła idyjã, coby my mieli swōj gōrnoślōnski paszport, a kŏżdy kiery go mo je ôbywatel Ślōnzŏk. Prziszła ku tymu Pani Anna Musioł, kiero mie dała zwōlã cobych jŏ tyn paszport doł cołkij Ślōnskij Nacyje. Tōż dŏwōm go Wōm cobyście sie nim radōwali, cobyście sie ze nim radzi przekŏzōwali, a cobyście go we zŏcy mieli.

Winszujã Wōm mŏckã szczyńściŏ a zdrŏwiŏ do cołkij Familije
– Ze Pōnbōczkiym!
Plura Marek
Poseł ku Ojrŏpyjskimu Parlamyntŏ

Paszport Górnośląski
Paszport Górnośląski

 

Wysyłkę pamiątki regionalnej „Paszport Górnośląski” oraz stronę FB „Paszport Górnośląski’ prowadzi od marca 2017 roku biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marek Plura . Jest to promocja regionu Górnego Śląska oraz promocja hasła Unii Europejskiej: Skuplowani we roztomajtości, czyli Zjednoczeni w różnorodności.

Pamiątka regionalna „Paszport Górnośląski” została zaprojektowana przez niepełnosprawną absolwentkę ASP Annę Musioł z Bytomia. Pani Anna Musioł wydrukowała pierwsze paszporty na swój koszt i rozdawała je za darmo. Założyła tę stronkę na FB i propagowała swój pomysł. Następnie Fundacja z Katowic podjęła próbę rozpowszechniania paszportu i wprowadzenia innych projektów Anny Musioł w życie. Z powodu braku środków projekt upadł ale trafił do biura poselskiego Marka Plury w Katowicach.

Pamiątkę regionalną „Paszport Górnośląski”, do wypisania samemu lub podarowania, można otrzymać za darmo do domu przesyłką pocztową (wraz z materiałami informacyjnymi Europosła Marka Plury) na teren Górnego Śląska. Wysyłki będą organizowane sukcesywnie co tydzień. Informacje o wysyłce będą w publikowanych postach na Facebooku.

Można także zaopatrzyć się w spersonalizowany „Paszport Górnośląski”.

Paszport Górnośląski spersonalizowany
Paszport Górnośląski spersonalizowany

 

Po wpłacie na konto „Stowarzyszenia Silesius” darowizny zrobimy i prześlemy na pocztą na wskazany adres. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zdjęcia w pliku w formacie JPG, imienia i nazwiska oraz miejscowości jaka ma być wydrukowana oraz adresu do wysyłki na maila: paszportsilesia@o2.pl.

Koszt jednej sztuki wynosi 16zł + 6zł list polecony krajowy.

Czas oczekiwania około 2 tygodni. Nr konta: 70160014621830148140000001 Stowarzyszenie Silesius Katowice. W tytule wpłaty prosimy wpisać „Darowizna na działalność statutową”.

Paszport Górnośląski Marka Plury
Paszport Górnośląski Marka Plury
Podziel się