Podsumowanie kadencji 2014-2019

Drodzy Państwo,

Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie, powierzając mi mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Nie zawiodłem!

Działałem bardzo aktywnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ludzi młodych i seniorów. Wspierałem rozwój turystyki i transportu- sektorów, które dają ogromne szanse rozwojowe naszemu regionowi.

Starałem się, aby Europa była bardziej dostępna, aby nasze miasta, drogi, koleje, usługi były przyjaźniejsze dla osób z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Działałem na rzecz powstawania nowych miejsc pracy, godziwego zatrudnienia, dostępnej , wysokiej jakości edukacji. Wielu młodych ludzi z województwa śląskiego skorzystało z możliwości odbycia stażu w moim biurze w Parlamencie Europejskim.

Zajmowałem się wspieraniem na poziomie europejskim badań nad chorobami rzadkimi i nad schorzeniami neurologicznymi takimi jak choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, autyzmu itp.

Promowałem województwo śląskie, jego bogactwo kulturowe, dynamiczny rozwój, walory krajobrazowe i turystyczne.

Moja praca w Parlamencie została wysoko oceniona. Otrzymałem tytuł Najlepszego Europosła w dziedzinie Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Regionalnej.  To ogromna satysfakcja na koniec kadencji.

Sporo udało się osiągnąć, ale dużo ważnych wyzwań przed nami!

Podsumowanie mojej pracy w kadencji 2014-2019 znajdziecie pod linkiem znajdującym się poniżej:

Podsumowanie Kadencji 2014-2019

Podziel się