Przeciw bezrobociu młodych ludzi

W czwartek 3 grudnia posłowie w komisji zatrudnienia i spraw socjalnych będą głosować nad sprawozdaniem w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia młodych ludzi, którego autorem jest poseł Marek Plura. Raport skupia się na kreowaniu partnerstw pomiędzy sektorem edukacji a biznesem, a także włączeniu samej młodzieży i reprezentujących jej interesy organizacji we wszelkie działania na rzecz poprawy jej sytuacji na rynku pracy.

W dokumencie poseł zwraca także uwagę na konieczność rozwoju umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie młodzieży oraz na tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw i ułatwianie młodym ludziom zakładania własnych firm. Główny nacisk położony jest na kształcenie ku przedsiębiorczości na wszystkich etapach edukacji. Sprawozdanie wskazuje także na potrzebę wspierania młodzieży z grup nieuprzywilejowanych w uzyskiwaniu odpowiednich umiejętności zawodowych i społecznych.

Podziel się