Regulacje prawne

W sierpniu tego roku biuro wysokiego komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) opublikowało komunikat na temat sytuacji prawnej uchodźców, w którym napisano:

“Władze każdego kraju postępują ze zjawiskiem migracji zgodnie z własnymi przepisami i procedurami. W przypadku uchodźców muszą stosować zasady dotyczące ochrony uchodźców i udzielania im azylu zdefiniowane zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Na rządach państw ciąży specyficzna odpowiedzialność za każdą osobę, która chce uzyskać status uchodźcy na ich terytorium czy na granicy. (…) Prawa imigrantów też muszą być przestrzegane. Ale jednocześnie musimy zapewnić uchodźcom odpowiednią ochronę prawną, bo ich sytuacja jest wyjątkowa”.

Poseł Marek Plura wskazuje na pewną lukę w spojrzeniu i rozróżnianiu uchodźców od migrantów:

“Trzeba przestrzegać prawa międzynarodowego, które mówi, że uchodźcom należy pomagać, zwłaszcza w kraju, do którego przybywają uciekając przed wojną. Tyle że dla Syryjczyków takim krajem jest Turcja, a nie Polska czy Niemcy. Przed bombami Państwa Islamskiego czy Assada nie trzeba uciekać dwa tysiące kilometrów. Nasza pomoc powinna być skierowana do uchodźców, którzy są tam, w Turcji i Libanie. Natomiast kiedy trafiają do Unii Europejskiej, powinni przestrzegać zasad, pozostawać w wyznaczonych miejscach i oczekiwać na możliwość powrotu do kraju”.

Podziel się