Renta socjalna w wysokości najniższej krajowej

Obywatelski projekt zmiany ustawy o rencie socjalnej zakłada podniesienie jej do poziomu najniższej płacy krajowej. Świadczenie to wynosi obecnie 1218 zł netto na miesiąc. Prawo do renty przysługuje osobie, która jest pełnoletnia i całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed osiemnastym rokiem życia lub w czasie studiów.

Zauważmy, że  ideą najniższej płacy jest wskazanie kwoty, która powinna wystarczać na zaspokojenie podstawowych potrzeb dorosłego człowieka. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej wspierają ten projekt ponieważ uważają, iż zabezpieczenie takiego, minimalnego poziomu godnego życia należy się także tym, którzy nie są w stanie pracować.

To nasz moralny i cywilizacyjny obowiązek. Jego spełnieniu powinien służyć Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych powstający ze specjalnego podatku płaconego przez najbogatszych Polaków. Powstał on po strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w 2018 r. aby zaspokoić potrzeby osób niesamodzielnych, w tym wzrost renty socjalnej do poziomu, o który do dziś upomina się ta grupa społeczna. Niestety Fundusz służy rządowi PiS jako skarbonka do wypłacania trzynastych i czternastych emerytur. Tych pieniędzy nie otrzymują renciści socjalni mimo, iż przy obecnej drożyźnie nie są w stanie opłacić ze swojego niskiego świadczenia nawet najbardziej podstawowych potrzeb jak leki, żywność, czy węgiel na zimę. Takich osób jest w Polsce blisko 290 tysięcy. 

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich do podpisywania obywatelskiego projektu zmiany ustawy o rencie socjalnej! Zebranych podpisów musi być ponad sto tysięcy, aby projekt trafił pod obrady Sejmu. Tutaj (informacje o projecie) można pobrać tabelę do zbierania podpisów oraz projekt zmiany w ustawie. Tabelę należy pobrać i wydrukować, wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i podpisać własnoręcznie. Tylko takie głosy poparcia są ważne! Tabele z podpisami należy przesłać przed 30 września na adres: Iwona Hartwich ul. Warszawska 4/8 Toruń 87-100 lub złożyć w biurze Platformy Obywatelskiej w Katowicach przy ul. 3-go Maja 17/2.

Przydatne linki:

Lista do zbierania podpisów

Projekt zmiany ustawy

Podziel się