Śląsk i Nadrenia Północna razem dla niepełnosprawnych

Istotne jest takie urządzenie naszej wspólnej rzeczywistości, by ułatwiała aktywność. Każdą aktywność, czyli edukację, studia, pracę czy rozwój osobisty. Myślę, że najbardziej potrzebujemy wspierania tych właśnie procesów – tak Marek Plura skomentował sytuację osób niepełnosprawnych w kontekście wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

O problemie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych od wczoraj rozmawiają w Katowicach politycy, samorządowcy, niepełnosprawni i działacze organizacji non profit. Konferencja w Muzeum Śląskim w Katowicach odbywa się we współpracy z gośćmi z Nadrenii Pólnocnej-Wetfalii, na których głos bardzo liczą Polacy. Wymiana doświadczeń pomiędzy śląskimi i niemieckimi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne jest jednym z elementów tego wydarzenia – to także doskonała okazja, by niepełnosprawni zasygnalizowali swoje problemy w bezpośrednim kontakcie z decydentami m.in. z Urzędu Marszałkowskiego.

Zdaniem europosła Marka Plury Polska dobrze radzi sobie we wdrażaniu konwencji ONZ, choć jasnym jest, że są obszary wymagające podjęcia większych wysiłków. „Ta rzeczywistość wokół nas jest coraz bardziej otwarta na osoby z niepełnosprawnością, ale wciąż trzeba pracować nad tym, by niepełnosprawni chcieli z tej otwartości korzystać” – powiedział poseł Plura.

Thorsten Klute, Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy Nadrenii Północnej-Westfalii, przedstawił doświadczenia swojego regionu związane z wdrażaniem Konwencji ONZ – ten region jest jednym z pionierów pracy na rzecz niepełnosprawnych w Niemczech. „To powinno być kompleksowe działanie w wielu obszarach, od polityki społecznej, przez aspekty prawne, po politykę w zakresie rynku pracy” – przekonywał.

Na drugi dzień konferencji zaplanowano warsztaty dotyczące m.in. rozwiązań systemowych związanych z pomocą osobom w wieku podeszłym i organizacją usług skierowanych do tej grupy. Roli funduszy unijnych w zwalczaniu wykluczenia społecznego, problemu dostępności osób niepełnosprawnych do środków transportu, pracy i zatrudnienia.

Podziel się