Ślōnski luft już na Kaszëbach!

11 czyrwca bez połednie „Ze ślōnskim luftym bez Polskã na Kaszëbë” – do Redy przijechało na kołach 4 karlusów ze Ślōnska. Przejechali prawie 700 km coby we Kaszebskij szkole odewrzyć krauzy (słoiki) ze ślōnskim luftym. Kaszeby sie naszego luftu „ze COVIDami” nie lynkajōm, ani nos Ślōnzoków tyż ni. Tak tyż było na rajzie, we inkszych tajlach Polski, kaj naszych fajnie przijmōwali na noc. Cołko akcyjo je na to coby już żodyn Ślōnzoków nie hejtōwoł, a coby np. nie odmowiali nōm kwatery na urlaub skuli tego co my sōm ze Ślōnska.

Opublikowany przez Wojciecha Stanika Czwartek, 11 czerwca 2020

Była to akcyjo Ślōnskij Ferajny a Senatōra Plury Marka. Bez 6 dni jechoł Gōrnoślōnski team „Runs, Mountains, Bikes-B7”, to je „Sztyrech co lŏtŏ, wandruje a na kole rajzuje” a sōm to Yndriu, Luis, Daro i El-Hauptmann, kierzy miyszkajōm we Rudzie Śl., Zobrzu, Świyntochlowicach a we Chorzowie. Na rajza sztartli 6.06 ze Nikisza we Katōwicach.

"Ze ślōnskim luftym bez Polskã na Kaszëbë”
ŚLŌNSKI LUFT dojechŏł na Kaszëbë
Slōnzŏki a Kaszëby to 2 kamraty
SZAFNYMY-PORADZYMY

Opublikowany przez ŚLŌNSKŎ FERAJNA Czwartek, 11 czerwca 2020

Podziel się