Ślōnsko gŏdka naszym językiem ojczystym

Dziś Światowy Dzień Języka Ojczystego. Dla nas Ślōnzoków mową ojczystą jest ślōnsko gŏdka.

Z tej okazji wraz ze Ślōnskom Ferajnōm zorganizowaliśmy w Chorzowie happening. W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym zadeklarowało się 530 tys. osób mówiących tym językiem. To o wiele więcej niż grupy osób mówiących takimi urzędowymi językami państw europejskich jak choćby luksemburski, maltański, czy retoromański.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tym samym Spisie narodowość śląską zadeklarowało ponad 800 tys. obywateli Polski. Oznacza to, że 1/3 Ślązaków już nie mówi po śląsku. Dlatego od wielu lat staramy się o nadanie naszej mowie statusu języka regionalnego. Oczekujemy od naszego państwa szacunku dla naszej kultury i konkretnej pomocy, czyli tego co od dawna przyznano już Kaszubom.

Mimo trwałej, antyśląskiej postawy Polskiego Sejmu nie ustaniemy w działaniach na rzecz ustawowego wsparcia dla ślōnskij gŏdki zarówno w Sejmie jak i w Senacie, przy wsparciu europarlamentarzystów. Działa Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej. Jego Liderka Posłanka Monika Rosa złożyła dziś w Sejmie odpowiedni projekt.

Podziel się