Ślónsko godka to je to!

W Sejmie został złożony poselski projekt ustawy, którego intencją jest nadanie etnolektowi śląskiemu – ślónskij godce statusu języka regionalnego, jaki w Polsce ma tylko język kaszubski.

Inicjatorką projektu jest Pani Poseł Anna Rosa (Nowoczesna). Cieszę się, że podpisało wielu posłów z różnych opcji politycznych i z różnych regionów kraju. Jest to kontynuacja moich wcześniejszych dwóch projektów, które zawsze spotykały się z totalnym sprzeciwem partii PiS.

Zapewne będzie tak i tym razem, ale to nie zatrzyma nas – Ślązaków w walce o należne nam prawa, w obronie naszej tożsamości. Całym sercem będę wspierał wszystkich parlamentarzystów, którzy rozumieją, że śląski język regionalny będzie perłą w koronie polskiej kultury i tolerancji, zaś Pani Poseł Rosie pięknie dziękuję i gratuluję.

Kliknij aby przeczytać projekt ustawy

Lista posłów, którzy poparli projekt

Podziel się