Tref ze Ślōnskim Mikołojym we Internecu

Bez porã lŏt trefiali my sie ze Ślōnskim Mikołojym na jarmarku we Nikiszu. Terŏzki mōmy epidymijŏ i jarmarku nie bydzie, nale bydzie Mikołoj! Przidzie ku nōm bez Internec 5 grudnio ô 18 gŏdzinie na wieczōr.

Przidzie ku tym bajtlōm, kiere chcōm Mu ôsprŏwiać abo zaśpiywać piyknie po naszymu – po ślōnsku rŏstōmańte wiyrszyki, ôsprŏwki, a inksze bery-bojki. Bajtle trefiōm sie ze Mikołojym bez aplikacyjŏ ZOOM a wszyjscy bydōm na to zaglōndać na Facebooku ôd Ślōnskij Ferajny. Na kŏżdego bajtla, kiery bydzie sie przekazōwać już dŏczko fajnisty geszynk! Wszyjsko to pjyknie we Internec poszykōwała a gryfne geszynki narychtōwała Ślōnsko Ferajna ze Synatorym Plura Markiym. Sōm to kamraty a helfry ôd Ślōnskigo Mikołeja.

Zasady uczestnictwa 


W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie Ślōnsko Ferajna i Senatora Marka Plurę pt. Tref ze Ślōnskim Mikołojym we Internecu mogą wziąć udział dzieci do lat 12, które w trakcie połączenia internetowego zaprezentują utwór w języku śląskim taki jak wierszyk, opowiadanie, piosenka. Występ ten będzie transmitowany publicznie na profilu Facebook Stowarzyszenia Ślōnsko Ferajna. Udział dziecka występującego w tym wydarzeniu jest zgodą jego rodziców bądź opiekunów prawnych do upublicznienia jego wizerunku. 

Każde z występujących dzieci otrzyma zestaw upominków sponsorowany przez Senatora Marka Plurę. Prezent ten będzie do odebrania w sklepie „Ajncla” w Katowicach – Nikiszowcu przy ul. Czechowa 8/16 po uprzednim umówieniu się. 

Zgłoszenia dzieci do udziału w wydarzeniu mogą dokonać ich rodzice bądź opiekunowie prawni drogą mailową na adres: biurosenatorskie@plura.pl wpisując w tytule „Tref ze Ślōnskim Mikołojym we Internecu”, zaś w treści należy podać imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej a także stopień jej pokrewieństwa ze zgłaszanym dzieckiem (np. mama, tato, babcia, dziadek itp.). Jedna osoba może zgłosić kilkoro dzieci. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 4.12.2020 r. do godziny 12:00. Organizatorzy przyjmą do udziału w wydarzeniu maksymalnie 15 dzieci. O ich przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona drogą mailową o przyjęciu dziecka do udziału w wydarzeniu. Nastąpi to najpóźniej w dniu 4.12.2020 r. wieczorem. 

Wydarzenie będzie realizowane w dniu 5.12.2020 w godzinach 18:00 – 19:30 przy użyciu aplikacji ZOOM, którą należy pobrać samodzielnie i zainstalować bezpłatnie na komputerze obsługującym występ danego dziecka. Aplikacja ZOOM jest dostępna na stronie https://zoom.us/download. Do transmisji występu konieczny jest komputer oprzyrządowany w kamerę i mikrofon oraz w dostęp do Internetu. Osoby zgłaszające dzieci przyjęte do udziału w wydarzeniu otrzymają mailem link umożliwiający połączenie. Nastąpi to 5.12.2020 r. w południe.

Podziel się