Trzaskowski pszaje Ślōnskij gŏdce

Przeprowadziłem mini wywiad z Rafałem Trzaskowskim nt. śląskiego językaregionalnego.

Czy zgadzasz się z opinią, iż etnolekt śląski, jako unikatowe dobrokultury ginące na terenie państwa polskiego powinien zostać objętyochroną i wsparciem poprzez nadanie mu statusu języka regionalnego?

R.T.: Mój stosunek do języka i tradycji Ślązaków jest jednoznaczniepozytywny. Trudno, żeby był inny: Małgorzata, moja żona, jest Ślązaczką.Ślōnsko gŏdka powinna otrzymać wsparcie poprzez nadanie jej statusu
języka regionalnego.

Czy uważasz, że nadanie statusu języka regionalnego etnolektowiśląskiemu, o co apelują setki tysięcy Ślązaków, będzie realizacją praw człowieka i obywatela przynależnych tej społeczności, liczącej na terenie Rzeczypospolitej ponad 800 tys. osób?

R.T.: To, co czyni historię Polski tak piękną i godną podziwu, towłaśnie współistnienie w granicach Rzeczypospolitej wielu kultur, wielu tradycji. Ślązacy przez wieku udowodnili, że nas wszystkich mogą uczyć
polskiego patriotyzmu. I dlatego my dziś powinniśmy pomóc im chronić ich tradycję, ich kulturę. W ten sposób chronimy bogactwo kulturowe naszego kraju. Jestem przekonany, że państwo polskie powinno przeznaczać więcej
rodków na utrzymanie i rozwój śląskiej kultury.

Czy podpiszesz ustawę wprowadzającą śląski język regionalny do polskiego
porządku prawnego, jeżeli polski parlament uchwali takową?

R.T.: Zdecydowanie tak!

Czy będziesz zachęcał swoje środowisko polityczne do wsparcia takiej ustawy? Przypomnę, że obecnie, od kilku miesięcy czeka na rozpatrzenie w Sejmie odpowiedni projekt zmian w Ustawie o mniejszościach narodowych,
etnicznych i języku regionalnym.

R.T.: Tak, będę do tego namawiał nie tylko koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej, ale polityków wszystkich opcji.

Podziel się