Wsparcie niezależnego życia

Wsparcie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami – rola polityki i instytucji europejskich. To zagadanie poruszane podczas seminarium zorganizowanego przez europosła Marka Plurę w Parlamencie Europejskim wraz z European Network on Independent Living.

Eurodeputowany podkreślił rozpoczynając spotkanie, że na szczeblu europejskim toczy się obecnie wiele inicjatyw związanych z tematyką niepełnosprawności. Główne to tak zwany Europejski Akt o Dostępności mający na celu zwiększenie dostępności produktów i usług na wspólnotowym rynku, oraz Przegląd Europejskiej Strategii Niepełnosprawności i wypracowanie jej celów po 2020 roku.

Podczas spotkania wskazano kluczową rolę asystentury osobistej oraz pojawiających się ograniczeń w dostępnie do niej. Przedstawicielka organizacji Osób Niepełnosprawnych (DPAC) Eleonor Lisney stwierdziła, iż personalny asystent osoby niepełnosprawnej stanowi nowoczesną formę pomocy, która powinna być dostępna w każdym kraju i dla każdej osoby zmagającej się z przeszkodami dostępności.

Były wicepremier i minister Spraw Społecznych Szwecji Bengt Westerberg chwalił się osiągnięciami swojego kraju w zakresie poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Zachęcał, aby inne kraje Unii Europejskiej dostosowywały i usprawniały procedury w celu zmniejszenia barier, z którymi każdego dnia muszą się mierzyć osoby z niepełnosprawnościami.

Skupiając się na problematyce niezależności i dostępności, należy przede wszystkim mieć na uwadze, że nie jest to kwestia dotycząca wyłącznie osób niepełnosprawnych, ale także ich rodzin, przyjaciół, znajomych, czy współpracowników. Prawa osób z niepełnosprawnościami są bowiem prawami człowieka.

 

W spotkaniu wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnościami z całej Europy.

Podziel się